Szanowni Rodzice, 

od 26-02-2024 godz. 08:00 do 08-03-2024 godz. 15:00 trwa rejestracja wniosków w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2024/2025.


Aby zarejestrować wniosek, proszę skorzystać z opcji: "Zarejestruj".
Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje go i podpisuje, a następnie udaje się do placówki pierwszego wyboru (czyli placówki znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją – do weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną.


Wzory wszystkich oświadczeń są dostępne w menu po lewej stronie w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, (oświadczenia należy wydrukować, uzupełnić i po podpisaniu przez wnioskodawcę, dołączyć do wniosku).

Szczegółowy harmonogram przebiegu rekrutacji dostępny jest w menu po prawej stronie.